home dipinti scoperte il talismano 72 angeli even-gallery chi sono

Nuchis, 26 settembre 2006 

...DI ME, POCU ISCIUTU
LU MINTU...

 

Il poeta Francesco Antonio Mancini, nato nello stazzo di Nasoni, presso l'Aglientu nel 1896, era nipote diretto del famoso poeta improvvisatore Giovanni Battista Uscidda noto Burricchddu.

Il poeta Burricchddu, contemporaneo dell'altro celebre poeta Ptru Alluttu, a questi teneva degnamente testa nelle gare poetiche estemporanee.

Dai pochi racconti tramandati oralmente, abbiamo saputo che Francesco Antonio Mancini era pronipote di una nota e singolare poetessa conosciuta per le sue complicate mode: Giovanna Francesca Burricca madre di Burricchddu.

Mancini amava confrontarsi spesso con l'altro illustre poeta estemporaneo Gjaseppa di Scanu, ma purtroppo, di quelle lunghe dispute poetiche, sono arrivati a noi solo questi mutti:

 

Mancini:

Bongiornu ziu di Scanu...

V'aggju  chici pa' ispeccju.

Abali chi seti 'eccju

vi tocca a and appianu.

 

di Scanu:

Ancora aggju folza e tinnu

cu' la stessa fantasia.

Maccari chi veccju sia,

no mi gagna lu piccinnu.

 

Mancini:

No vlini strambotti,

dacch lu tempu passatu:

dacch lu soli calatu,

appressu 'eni la notti.

 

di Scanu:

No faiddata mala,

per a me no m'intona:

candu la ciurrata bona,

lu soli cala e no cala.

Interventi e letture di

Maria Antonietta Pirrigheddu

Anna Bianco

Mario Pirrigheddu

a cura di

Raffaele Accogli

 

Di me pocu isciutu lu mintu

Di me pocu iscitu lu mintu

d'infatti no mi credu e no mi sentu

Si c' lu chi vo fa lu spirimentu

Pal cunniscimmi po fa lu cumpru

 

Chi maii pa l'amicu no mi cu

Tuttu lu pocu c'haggju li prisentu

Per imm ca cilca lu talentu

peggju di cilc lu pilu ill'ou.

 

No mi cu e ca vo sigh la tratta

Lu ch' cilchendi figgjlia b

Chi cilca e lu chi cilca no agatta

 

Si unu cilca talentu da me

Torra delusu di la strada fatta

Lu chi vo incuntr lu chi no c'.

 Lu Baddhittu ottobre 2006

.