home dipinti scoperte il talismano 72 angeli even-gallery chi sono

Tempio, 14 luglio 2008  - ore 18,30
Ufficio Turistico

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

 

CA NO À NUDDA DI FA

PIDDA LA GJATTA A PITTINÀ!

di  MARCUCCIO ACHENZA

Interventi e letture di

Italo Achenza

Andrea Muzzeddu

Franco Fresi

Bruno Vargiu

Gianfranco Garrucciu

Maria Antonietta Pirrigheddu

Giuseppe Sotgiu

Paolo Demuro

Marcello Pirina

Conduce

Adriana Vilia

Coordinamento

Giovanni Maria Pasella

clicca per ingrandire

 

 

 La Nuova Sardegna 22.07.09

 Lu Baddhittu settembre 2009

 
 

"...L'idea di scrì chistu libbrittu m'è vinuta illu  1991,  candu mi piddesi un’influenzia mala chi mi duresi da la dì 18 di Natali finz’a li primmi di maggju di l'annu ‘ nfattu.     

La ciurrata mill'ammentu bè' palch'era scriendi a un amicu e aìa postu, comu si faci sempri, la datta a lu cumenciu di lu foddu.  A un  celtu puntu m'ha presu un fritu folti, ma cussì folti, chi m'è tuccatu spunì e culcammicci. Chista no stesi la culcata chi paria chi no dia sanà più.

 Illu primma  tempu chi rappresentàami, da lu '44 a lu '51, no essendivi nudda di scrittu, palchì la “propaganda” cilla facia lu parracu in gjesgia, nisciunu ci dicìa nudda. È proppiu comu dici lu dittu: «Li parauli cilli polta lu 'entu». M'aeti a scusà siddu faeddu e aggju a faiddà di li me' cumedi, ma pal rispundì a chissi chi m'ani attaccatu, ni decu faiddà pal folza, palch’è proppiu pal chissu ch’aggju scrittu chistu libbrittu.

Calche unu po' aè autu ancora rasgioni, ma li più, pal contu meu, aìani toltu, palchì    candu aggju turratu a cumincià, aggju sigutu lu modu di scrì di passoni di pruvettu, chi sapiani lu ch'erani dicendi.

  Vistu lu tempu a dispusizioni aggju presu un quadernu (doaria di' caltulari), pa rispundì a tutti.  La primma cosa a fa è stata comu intittolallu, ma, la 'iritai, no aggju stintatu abbeddu. L'aggju a punì (comu aggju pinsatu): Ca no ha nudda di fa pidda la gjatta a pittinà. E' un dittu chi li fala come barretta a Bastianu! 

Si no sta la malatia è celtu chi no m'era postu a scrì chisti cosi.  E datu chi no vulia scrì né una grammattica  (in gadduresu punimu dui "t"),  né un voccabolariu, chi no n'aggju la capacitai, aggju a aggjungj': Curiositai  di lu dialettu gadduresu scritti pa ingannà lu tempu candu no si sa comu passacci la ciurrata...o la nuttata.  E la nuttata era più mala a passà di la ciurrata,  palchì candu mi piddàa la frebba folti a di dì, m'abbattia e la notti la passàa sciutatu. E l'ori di la notti stentani di più a passacci palchì no s'intendi nisciun rumori, né di vetturi, né di televisioni, né di lavatrici."

Marcuccio Achenza

 

.